Αν μοιράζεστε μαζί μας τα ίδια ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα και αρχές, επικοινωνήστε μαζί μας για να αναζητήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες, κοινά επιχειρηματικά μονοπάτια ή να διερευνήσουμε δυνατότητες συνεργασίας.

 

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στον απαιτητικό τομέα της συμβουλευτικής, στείλτε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα συνημμένο σε ένα email στο info@helleniconsulting.gr, αναφερόμενοι στα κίνητρα και τους λόγους του ενδιαφέροντος σας.