ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αστική ανθεκτικότητα για τη Θεσσαλονίκη

 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του έργου Resilient Europe, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III.

Το έργο αφορά στην ανάλυση και ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίου δράσης αναφορικά με αστικές πολιτικές προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μίας «ανθεκτικής Θεσσαλονίκης» και εστίαση στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του πολεοδομικού συγκροτήματος και την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου για αυτό σε όλες τις δραστηριότητες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
Τεχνική υποστήριξη στη σύνταξη της Baseline Study που αποτελεί το κύριο παραδοτέο της πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου Resilient Europe.
Τεχνική υποστήριξη στην οργάνωση και υλοποίηση των συναντήσεων των μελών του ULG (Urbact Local Group) με τη συμμετοχή του Lead expert του προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας