ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Επενδύσεις επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων (ΚΑΔ 37,38,39). Υποβολές έως 6/11/2020..

 

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων.

Κλάδοι και δραστηριότητες

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ΚΑΔ:

  1. Επεξεργασία λυμάτων
  2. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
  3. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Προϋπολογισμός και ποσοστό ενίσχυσης

Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 400.000 – 3.000.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Δαπάνες

Επιλέξιμες Δαπάνες για περίοδο από την ημέρα υποβολής μέχρι και 18 μήνες από την απόφαση ένταξης:

  • κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • μηχανήματα – εξοπλισμός
  • μεταφορικά μέσα
  • πιστοποίηση συστημάτων
  • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.