ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Επιχορήγηση έως 80% για δαπάνες προσωπικού, εξοπλισμού, συμβάσεις τρίτων, λειτουργικά έξοδα και μελέτες. Υποβολές έως 30/11/2020.

Πρόσκληση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχορήγηση έως 80% σε επιχειρήσεις ή ομάδες αυτών για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Δαπάνες: Κάθε είδους συμπ. δαπάνες προσωπικού και λειτουργικών.

Βασικοί στόχοι και παρεμβάσεις: η υποστήριξη της Έρευνας -Ανάπτυξης και η προώθηση της Καινοτομίας από Επιχειρήσεις με ή χωρίς τη συνεργασία από Οργανισμούς Έρευνας.

Αντικείμενο – κίνητρα: Επιχορήγηση από 45% έως 80% για ενίσχυση σχεδίων καινοτομίας από επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Δομικά υλικά, Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Προϋπολογισμοί: Ύψος προϋπολογισμού σχεδίου από 20.000 έως 400.000 Ευρώ.

Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού,  έρευνα επί συμβάσει, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, γενικά και λειτουργικά έξοδα, δαπάνες μελετών και καινοτομίας, κλπ.

Περίοδος υποβολής: από 30/4/2020 μέχρι 30/11/2020.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.