ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Πρόγραμμα για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις με επιχορήγηση 50%… ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΩΣ 20/12/2019 (Παράταση).

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», θα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Έναρξη υποβολής στις 18/1/2018 και αξιολόγηση/ένταξη κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της δράσης.

Ποσοστό επιχορήγησης: 50%.

Δικαιούχοι της δράσης: Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές (ΚΑΔ ομάδων 10 έως 32) επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα ή που προτίθενται να αναπτύξουν, ενώ τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους τομείς προτεραιότητας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία. Δηλαδή αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), υλικά / κατασκευές, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ και υγεία-φάρμακα. Ενδεικτικά η επιλεξιμότητα αφορά στους εξής κλάδους: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτοποιία, Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, Κατασκευή ειδών ένδυσης, Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, Παραγωγή βασικών μετάλλων, Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, Κατασκευή επίπλων, Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες.

Επιλέξιμες δαπάνες: Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας, μέχρι 100.000€ ανά επιχείρηση και μέχρι 50.000€ ανά έκθεση (Κόστος συμμετοχής στην έκθεση και καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης, έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης, ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση
απαιτούμενου εξοπλισμού, κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου, κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων, αμοιβή συμβούλου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της υλοποίησης).

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία τετραετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.