ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ – ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στην Κ. Μακεδονία.

Επιχορήγηση επενδύσεων 45% υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων. ΑΝΟΙΧΤΟ. Υποβολές σχεδίων έως 22/5/2024.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ – ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στην Κ. Μακεδονία.

Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δυνητικοί δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ενδεικτικά):

 • βιομηχανία τροφίμων και ποτοποιία
 • κλωστοϋφαντουργία, ένδυση και υπόδυση
 • χημική βιομηχανία, μετάλλων, πρώτων υλών και δομικών υλικών
 • φαρμακευτική βιομηχανία
 • κατασκευή εξοπλισμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Η/Υ, ηλεκτρονικών και μπαταριών
 • κατασκευή οχημάτων, σκαφών και εξοπλισμού μεταφορών
 • κατασκευή ιατρικών/οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
 • παραγωγική ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας
 • επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων
 • αποθήκευση, υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης
 • τουριστικά καταλύματα και εστιατόρια
 • εκδόσεις βιβλίων, παραγωγή και προβολή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών προγραμμάτων
 • πληροφορική, έκδοση λογισμικού, επεξεργασία δεδομένων, δικτυακές πύλες
 • φωτογραφικές δραστηριότητες, μετάφραση και διερμηνεία
 • δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
 • μουσεία και συναφείς δραστηριότητες έλξης επισκεπτών.

Προϋπολογισμός Έργων: Από 60.000 έως 400.000 ευρώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης: 45%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • μηχανήματα – εξοπλισμός (παραγωγικός, μηχανολογικός, ψηφιακός γραφείου, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος)
 • μεταφορικά μέσα (ηλεκτρικά, επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως 9 θέσεων) και όργανα
 • προμήθεια λογισμικού (αγορά ή software as a service)
 • πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.
 • προβολή, προώθηση και συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • έμμεσες δαπάνες 7% του προϋπολογισμού του σχεδίου χωρίς παραστατικά.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.