ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70% ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

στην Ανατ. Μακεδονία και τη Θράκη. Υποβολές έως 30-4-2020…

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης για τη σύσταση και λειτουργία νέας επιχείρησης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (Νομοί Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου) σε πολλούς κλάδους με προτεραιότητα στους εξής τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός – Πολιτισμός, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Χημικά, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία‐Φάρμακα.

Προϋπολογισμός / επιχορήγηση: 70% επιχορήγηση για ποσό από 20.000€ έως και 285.000€

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και μεταφορικών μέσων
  • Πιστοποιήσεις
  • Ψηφιακή προβολή
  • Συμβουλευτική υποστήριξη

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία τετραετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.