ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ – ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Δράσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων 2021-2026.

Ταμείο/Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 έχει στόχο την ανάπτυξη και απασχόληση και αξιοποιεί τα 32 δισ. ευρώ που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που πλέον ονομάζεται «Ελλάδα 2.0», και επιδιώκει την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων 25 δισ., φτάνοντας τα 57 δισ. ευρώ συνολικά.

Οι ενισχύσεις θα γίνονται μέσω ανοιχτών προκηρύξεων, δηλαδή μέχρι και της εξάντλησης του προϋπολογισμού, σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

– Πράσινες επενδύσεις

– Ψηφιακές επενδύσεις

– Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή

– Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Ειδικές δράσεις για τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

1. Εξηλεκτρισμός οχημάτων – φορτιστές. Επιχορηγήσεις 220 εκατ. ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την δημιουργία σταθμών φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα (αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.). Επίσης επιδοτείται και η αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων ταξί με ηλεκτρικά.

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός. Το πρόγραμμα ενισχύει με επιδοτήσεις το ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ. με κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 375 εκατ. ευρώ.

3. Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος. Το πρόγραμμα ενισχύει την ανάπτυξη και στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με παρεμβάσεις για τον Ορεινό τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (αξιοποίηση Ιαματικών πηγών), τον Αγροτουρισμό και την Γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον Καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 260 εκατ. ευρώ.

4. Έξυπνη μεταποίηση. Το πρόγραμμα ενισχύει την επιτάχυνση της αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οικονομική ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης. Προβλέπεται συγχρηματοδότηση κάθε επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό μέχρι 50%. Ο προϋπολογισμός θα είναι 75 εκατ. ευρώ.

5. Ενίσχυση αγροδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα προωθεί δράσεις οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία. Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την γενετική βελτίωση ζώων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 520 εκατ. ευρώ.

6. Εξοικονομώ επιχειρώντας. Πέρα από τα εξειδικευμένα προγράμματα όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν να επωφεληθούν από το οριζόντιο πρόγραμμα του » εξοικονομώ αυτονομώ» που στην περίπτωση των εμπορικών κριτηρίων θα ονομάζεται «εξοικονομώ επιχειρώντας». Το πρόγραμμα θα ενισχύει την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30%. Περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Το έργο θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει τόνωση δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχει προϋπολογισμό ύψους 450 εκατ. ευρώ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1η ή στη 2η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.