ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δράσεις χρηματοδότησης 2017 – 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαμβάνουν σειρά δράσεων ως εξής:

Για την 1ογενή παραγωγή:

 • Νέοι Αγρότες
 • Σχέδια Βελτίωσης – Στήριξη επενδύσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Ενίσχυση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής

Για την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων:

 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Για την ανάπτυξη του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών:

 • Εκκίνηση επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα στις αγροτικές περιοχές
 • Δράσεις συνεργασίας – προώθησης καινοτομίας
 • Δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Δράσεις Ενίσχυσης Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης – CLLD LEADER.

Συγκεκριμένες λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόβλεψη αφορά στο πρόγραμμα Leader και το Υπομέτρο «Εκκίνηση μη-Γεωργικής
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις Αγροτικές Περιοχές». Βάσει απόφασης ενισχύονται:

 • Ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρων
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 κλειδιών
 • Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.