ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δράσεις χρηματοδότησης 2023 – 2027

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2023-2027

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνουν σειρά δράσεων ως εξής:

Για την 1ογενή παραγωγή:

  • Νέοι Αγρότες
  • Σχέδια Βελτίωσης – Στήριξη επενδύσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
  • Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  • Ενίσχυση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής

Για την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων:

  • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Για την ανάπτυξη του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών:

  • Εκκίνηση επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα στις αγροτικές περιοχές
  • Δράσεις συνεργασίας – προώθησης καινοτομίας
  • Δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Δράσεις Ενίσχυσης Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης – CLLD LEADER.

Συγκεκριμένες λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.