ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων / επενδύσεων

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες 2018-2020

  • Ίδρυση νέων τουριστικών μονάδων: Επιχορήγηση έως 65% σε υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις για την δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων. Δαπάνες: κτιριακά, εξοπλισμός κλπ. Δραστηριότητες: ξενοδοχεία, καταλύματα κλπ. τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Πρόγραμμα για την ενίσχυση της Eξωστρέφειας – Διεθνοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  • Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου, Εστίασης & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: Επιχορήγηση έως 50% για δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Logistics κλπ.
  • Αγροτικές επενδύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Μεταποίηση και Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων: Επιχορήγηση έως 75% επενδυτικών σχεδίων στην μεταποίηση και εμπόριο αγροτικών προϊόντων.
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Επιχορήγηση 100% σε νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες με έμφαση στην καινοτομία. Δαπάνες έως 60.000 ευρώ, εξοπλισμός, λειτουργικά, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοί, προβολή κλπ. Δραστηριότητες: σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας.
  • Ενίσχυση πτυχιούχων 3οβάθμιας εκπαίδευσης: Επιχορήγηση 100% ανέργων, μισθωτών ή ελευθέρων επαγγελματιών για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Δαπάνες έως 50.000 ευρώ, εξοπλισμός, λειτουργικά, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοί, προβολή κλπ. Δραστηριότητες: σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας και τα επαγγέλματα.
  • Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Επιχορήγηση έως 50% σε υφιστάμενες μικρές και μεσαίες (έως 249 άτομα προσωπικό) επιχειρήσεις, κυρίως της μεταποίησης. Δαπάνες: κτιριακά, εξοπλισμός, πληροφορική-λογισμικό-επικοινωνίες, εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση, εξωστρέφεια, ποιότητα, περιβάλλον κλπ.
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας: Επιχορήγηση έως 50% επιχειρήσεων στους κλάδους των Κωδικών 37,38,39 για την εφαρμογή περιβαλλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία: Επιχορήγηση έως 80% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ομάδες αυτών για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Δαπάνες: Κάθε είδους συμπ. δαπάνες προσωπικού και λειτουργικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.